***

Пръвите статуи на Буда са създадени под влияние на елинистичната култура на Балканите, пренесена от Александър Македонски до Централна Азия и по-късно достигнала Япония. Културите на България и Япония са свързани от онова време. Днес Център "Икуо Хираяма" е създаден в София, България. Приемете го като ответен подарък от Япония към Балканите в признание и благодарност към вашата ценна култура.

Проф. Икуо Хираяма

***

Значимият принос на Проф. Хираяма към международното културно сътрудничество, всичко сторено от него като посланик на добра воля на ЮНЕСКО ни изпълва с надежда, че за опазването на мира може да се използва успешно помощта на изкуството и културата. Развитата и защитавана от него концепция "Духът на червения кръст за културното наследство" трябва да бъде не само приветствана, но и активно подкрепяна. Убеден съм, че за благородната кауза принос ще даде и замисълът за създаване на Център "Икуо Хираяма" в София.

Георги Първанов,
Президент на Република България

***

Защото величието и освободеността на човешкия дух се изявяват в съзидателността на художника и в акта да посети една малка страна по частна покана, когато е толкова световноизвестен и ценен, чувствайки своето посещение като специална мисия за опазване на човешкия дух и културното наследство, за опазване на световния мир. Това може да се почувства само със сърце, да се оцени само с душа и да се разбере само чрез мъдростта на ума. Хора като Проф. Икуо Хираяма трябва да бъдат ценени и пазени като уникално културно наследство и богатство на нашата планета, като израз и символ на мира, като молитва за оцеляването на нашата Земя.

Проф. Донка Ангелова,
Директор на Център "Икуо Хираяма"

Thursday, June 4, 2015

Покана за Откриването на Биеналето - 6-ти юни 2015 г.


Покана за Откриването на Биеналето 6-ти юни 2015 г.


Прессъобщение на Биеналето


МЛАДЕЖКО ПЪТУВАЩО БИЕНАЛЕ ЗА
ИЗКУСТВО И КУЛТУРЕН ДИАЛОГ
ПО ПЪТЯ НА КОПРИНАТА
_______
______________
_______

ОБЩ МЛАДЕЖКИ КЕРВАН НА КУЛТУРНОТО
НАСЛЕДСТВО: ПОСЛАНИЦИ НА
КУЛТУРА И МИР
_______
______________
_______
  
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
  
§         Дата и час на откриване на Биеналето: 6-ти юни  2015 г., събота, 11 ч.
§         Място на откиване на Биеналето: Национален музей “Земята и хората”, София
§         Пресконференция на проявата: 5-ти юни 2015 г., петък, 11 ч., Национален музей “Земята и хората”, София
§         Дати на провеждане на Биеналето и на неговата изложба в София, България: 6 - 20 юни 2015 г.

Младежкото биенале е пътуващ фестивал за изкуство и културен диалог, който се провежда последователно в различни страни от Европа и Азия, свързани с пресъздаването на древния Път на коприната. Мисията за съвременното пресъздаване на този път, символизиращ обмена на знания и диалога между културите, се осъществява чрез средствата на изкуството, трансфера на научни и философски идеи и образователни практики, както и чрез различните форми на интеркултурния диалог между младите хора от различни страни. По този начин представителите на младото поколение (ученици, студенти, докторанти, млади учени) придобиват собствен опит в опознаването на чуждите култури и световното културно наследство.

Основната задача на Биеналето е да послужи като мост за задълбочаване на контакта между Българските училища за изкуство и културен диалог Икуо Хираяма и техните партниращи училища от чужбина (Япония, Казахстан и други страни) и за подпомагане на процеса по създаване на Международните училища за изкуство и културен диалог Икуо Хираяма.

Организатор на Биеналето е Център Икуо Хираяма - София.

Младежкото пътуващо биенале е посветено на 70-годишнината от учредяването на ЮНЕСКО, 70-годишнината от атомната бомбардировка в Хирошима и 85-годишнината от рождението на проф. Икуо Хираяма, художникът на Пътя на коприната, дългогодишен посланик на добра воля на ЮНЕСКО.

Събитието се провежда под патронажа на Генералния директор на ЮНЕСКО, г-жа Ирина Бокова, Министъра на образованието и науката на Р. България, проф. Тодор Танев, Кмета на Столична община, г-жа Йорданка Фандъкова, Н. Пр. Посланика на Япония в Р. България, г-н Такаши Коидзуми и Директора на Института за изследване на обществата и знанието (ИИОЗ - БАН), проф. Румяна Стоилова.

Генералния директор на ЮНЕСКО, г-жа Ирина Бокова, лично ще поднесе приветствието си за откриването на Биеналето, наред с другите официални лица и посланиците от страните, свързани с Пътя на коприната. От името на кмета на град Хирошима ще бъдат поднесени цветя на Генералния директор на ЮНЕСКО, г-жа Ирина Бокова и на Кмета на Столична община, г-жа Йорданка Фандъкова, в знак на благодарност за приноса им към реализацията на събитието.

Съорганизатори на проявата са Институтът за изследване на обществата и знанието (ИИОЗ - БАН), България, Центърът за хуманитарни и социални изследвания, България, Високотехнологичният и иновативен център на младите учени от българските висши училища и академии, България, Музеят за Пътя на коприната Икуо Хираяма, Хокуто, преф. Яманаши, Япония, Музеят за изкуство Икуо Хираяма, Сетода, Ономичи, преф. Хирошима, Япония, както и Българските училища за изкуство и културен диалог „Икуо Хираяма” при 138 СОУ „Проф. Васил Златарски”, София, СОУ „Гео Милев”, Варна и СОУ „Емилиян Станев”, Велико Търново. Партньор на проявата е Националният музей “Земята и хората”, София, България. Наградите за отличените ученици в конкурса са осигурени от консултантско дружество Оргсистем.

Биеналето се състои от три основни прояви – негови стълбове.

Първият стълб на Биеналето, това е пътуващата изложба Посланици на творчество, култура и мир”. За формиране на нейната експозиция, в Българските училища за изкуство и културен диалог Икуо Хираяма и в партниращите им японски училища е проведен конкурс на тема Креативната сила на знанието и духа: храмове, дворци, крепости и паметници.

Вторият стълб на Биеналето, това са флаговете- пазители на културата и мира. Това са големи картонени или платнени повърхности за рисуване, разделени на четири части, които биват изрисувани от отличените ученици в съответните национални конкурси. В края на Биеналето във всяка страна следва да останат по две платна от всяка тема, които са общо четири на брой.

Третият стълб на Биеналето, това са Отворените ателиета за културно наследство Синият бриз на Пътя на коприната по земя и море. В тях учениците рисуват на място и научават повече за начините на пресъздаване на културните забележителности, природните обекти, художествените предмети и човешките образи.

Биеналето и неговта изложба се откриват в гр. София през юни 2015 г., като следващата точка на тяхното представяне е град Хирошима, Япония, най-източният край от Пътя на коприната (август 2015 г.). Оттам Биеналето поема на запад през страните от Пътя на коприната и през април 2016 г. се връща в София, България. Крайната точка на Биеналето и неговта изложба е през месец юни 2016 г. в Париж, Франция, в централата на ЮНЕСКО.

Touring Silk Road Youth Biennale of Arts and Cultural Dialogue “Common Youth Cultural Heritage Caravan: Messengers of Culture and Peace”


TOURING SILK ROAD YOUTH
BIENNALE OF ARTS AND
CULTURAL DIALOGUE
_______
______________
_______

COMMON YOUTH CULTURAL HERITAGE
CARAVAN : MESSENGERS OF
CULTURE AND PEACE
_______
______________
_______
  
I.
 DESCRIPTION OF THE BIENNALE
  
The youth Biennale is a touring festival that takes place consecutively in different countries in Europe and Asia that are connected with the recreation of the ancient Silk Road. Initially being a trade road of transportation and exchange of goods between different regions of Asia, already in antiquity the Silk Road has become a way of spreading ideas, writings, texts and knowledge. The mission of the contemporary recreation of this road is accomplished by means of art, exchange of scientific and philosophical ideas and educational practices, as well as by different forms of intercultural dialogue. In this way young people from different countries (high school, university and PhD students, young scientists) gain their own experience in getting to know foreign cultures and our common cultural heritage. The restoration of the Silk Road – these ancient and modern roads of knowledge, creativity and dialogue, is a guarantee of a more peaceful and wiser future world which the present-day young generation has an opportunity to build up.

The youth Biennale is an original touring school of arts and cultural dialogue. It is an event that is a part of the transcontinental project „The Live Youth Book of the Silk Road: our live recreation of the Roads of knowledge, creativity and dialogue“. This project has been developed by Centre Ikuo Hirayama – Sofia and partner NGOs from Bulgaria and Japan, and it has received the patronage of the Director General of UNESCO Ms Irina Bokova.

The main goal of the Biennale is to serve as a brigde in deepening the contacts between The Bulgarian schools of art and cultural dialogue Ikuo Hirayama (BSACDIH) and their partner schools abroad (in Japan, Kazakhstan and other countries), and in facilitating the process of an establishing of The International schools of art and cultural dialogue Ikuo Hirayama (ISACDIH). In a next stage the Biennale will turn into a bridge between the national schools Ikuo Hirayama from the different countries of the Silk Road.
  

II.
  INFORMATION ABOUT THE BIENNALE


Main information about the Biennale:

§         Date and time of the opening of the Biennale: June 6th 2015, 11 a.m.

§         Place of the opening of the Biennale: Earth and Man National Museum, Sofia, Bulgaria


The organiser of the Biennale is Centre Ikuo Hirayama Sofia.

______


Coorganisers of the event are:

ü      Institute for the Study of Societies and Knowledge (Bulgarian Academy of Sciences), Bulgaria;
ü      Centre for Humanities and Social Studies, Bulgaria;
ü      Young Researchers High Technology and Innovative Centre, Bulgaria;
ü      Hirayama Ikuo Silk Road Museum, Hokuto, Prefecture Yamanashi, Japan;
ü      Hirayama Ikuo Museum of Art, Setoda, Onomichi, Prefecture Hiroshima, Japan;
ü     Bulgarian Outclass Activity Schools for Art and Cultural Dialogue "Ikuo Hirayama" at the Bulgarian Schools: 138 "Vasil Zlatarski"- Sofia, "Geo Milev"-Varna, "Emilian Stanev"- Veliko Tarnovo;

______


A partner of the event is the Earth and Man National Museum, Sofia, Bulgaria.

______


The Biennale takes place under the aegis of:

ü      The Director General of UNESCO Ms Irina Bokova 
ü      The Minister of Education and Science of Republic of Bulgaria prof. Todor Tanev
ü      The Mayor of Sofia Municipality Ms Jordanka Fandakova
ü      HM the Ambassador of Japan in Bulgaria Mr Takashi Koizumi

___The Biennale is dedicated to:
ü      The 70th anniversary of the founding of UNESCO;
ü      The 70th year after the atomic bombing of Hiroshima;
ü      The 85th anniversary of prof. Ikuo Hirayama‘s birthday, the painter of the Silk Road, who experienced the atomic tragedy in Hiroshima as a student, UNESCO Goodwill Ambassador for more than 20 years, who dedicated his life work to the mission of preservation of the world cultural heritage of the Silk Road and peace on Earth;


III.
 STRUCTURE OF THE BIENNALE
  
The Biennale consists of three main events – its branches.

The first branch of the Biennale, this is the touring exhibition „Messengers of creativity, culture and peace“. For the aims of its exposition‘s formation, in The Bulgarian schools of art and cultural dialogue Ikuo Hirayama (BSACDIH) a competition over the topic „The creative strength of knowledge and spirit: temples, palaces, fortresses and monuments“ is held. For their participation in the competition the students from BSACDIH present a drawing, an essay, a presentation or a model. The best works are selected by a hanging-committee in three age groups ­– primary, junior high school and high school. The drawings, models, texts and presentations selected by the committee compose the first part of the primary exposition of the exhibition. The most significant works of the exhibition‘s exposition are awarded a prize. A similar competition and assessment of works takes place in the partner Japanese schools as well. The selected Bulgarian and Japanese drawings give a form to the complete look of the primary exposition of the exhibition. The opening and the first presentment of the exhibition will take place respectively in Sofia – as a symbol of wisdom (in June) and in Hiroshima, Japan – as a symbol of peace (in August). The touring exhibition passes through different countries of the Silk Road while new drawings and works are added and in this way its exposition is enriched.

The second branch of the Biennale, these are the flags-custodians of culture and peace. These are big cardboard or cloth drawing surfaces divided into four parts and that are painted by the awarded students in the corresponding national competitions. At the end of the Biennale in every country there have to stay two canvases of each topic, whereas the topics are the following:
ü      world cultural sights;
ü      natural resources and landmarks;
ü      writings, stories and ideas – these are the stories found in the written texts of people and cultures – holy texts, epos, literature, poetry, history; those stories which reveal human spirit‘s aspiration for perfection and which don‘t part but gather people‘s roads together;
ü      images, figures and individuals;

The third branch of the Biennale, this is the drawing activity at the venue – Open workshops for cultural heritage „The blue breeze of the Silk Road by land and sea“. The workshops take place on certain days during the presenting of the exhibition. There the students get to know more about the manners of reproduction of cultural sights, natural objects, pieces of art and human images, namely:


ü      drawing techniques;
ü      poetic and essay language and speech;
ü      forming of models;
ü      presentation techniques;

With assistance of the teachers of The schools of art and cultural dialogue Ikuo Hirayama (SACDIH) the students participating in the workshop activities get close to cultural and natural sights and pieces of art, and they realize their own steps in the cultural heritage‘s world.

Resting on these three branches, the touring festival with an exhibition – the Biennale, becomes a Touring school for art and cultural dialogue.

The exhibition and the Biennale‘s events take place for a period of two weeks in every country, having a break in between of a month and a half for sending the drawings to the next country and city hosting the activity. Every reference structure responsible for the arrangement of the activity in the corresponding country is in charge of forwarding the exhibition and its materials to the next country. The number of pictures included in the exhibition‘s exposition increases in every following country, as part of it presents the works and drawings exhibited in the previous countries and another part presents the works and drawings of students from the host country.

The Biennale and its exhibition are open in Sofia in June 2015, as the next place of their presentment is the city of Hiroshima, Japan, the most eastern region of the Silk Road (August 2015). From there on the Biennale heads to the west through the countries of the Silk Road and in April 2016 it returns to Sofia, Bulgaria. The final point of the Biennale and its exhibition is in June 2016 in Paris, France, at UNESCO‘s head office.

Младежко пътуващо биенале за изкуство и културен диалог по Пътя на коприната “Общ младежки керван на културното наследство: Посланици на култура и мир”


МЛАДЕЖКО ПЪТУВАЩО БИЕНАЛЕ ЗА
ИЗКУСТВО И КУЛТУРЕН ДИАЛОГ
ПО ПЪТЯ НА КОПРИНАТА
_______
______________
_______

ОБЩ МЛАДЕЖКИ КЕРВАН НА КУЛТУРНОТО
НАСЛЕДСТВО: ПОСЛАНИЦИ НА
КУЛТУРА И МИР
_______
______________
_______

I.
ОПИСАНИЕ НА БИЕНАЛЕТО

Младежкото биенале е пътуващ фестивал, който се провежда последователно в различни страни от Европа и Азия, свързани с пресъздаването на древния Път на коприната. Първоначално търговски път за пренос и обмен на стоки между различни краища на Азия, още в древността Пътят на коприната се превръща в средство за разпространение на идеи, писмености, текстове и знания. Мисията за съвременното пресъздаване на този път се осъществява чрез средствата на изкуството, обмена на научни и философски идеи и образователни практики, както и чрез различните форми на интеркултурния диалог. По този начин младите хора от различни страни (ученици, студенти, докторанти, млади учени) придобиват собствен опит в опознаването на чуждите култури и общото ни културно наследство. Възстановяването на Пътя на коприната – тези древни и нови пътища на знанието, творчеството и диалога, е залог за един по-мирен и по-мъдър бъдещ свят, който съвременното младо поколение има възможност да изгради.

Младежкото биенале е своеобразно пътуващо училище за изкуство и културен диалог. То е събитие, част от трансконтинеталния проект Живата книга на младото поколение по Пътя на коприната: нашето живо пресъздаване на пътищата на знанието, творчеството и диалога. Проектът е разработен от Център Икуо Хираяма – София и партниращи неправителствени организации от България и Япония и е получил патронажа на Генералния директор на ЮНЕСКО г-жа Ирина Бокова.

Основната задача на Биеналето е да послужи като мост за задълбочаване на контакта между Българските училища за изкуство и културен диалог Икуо Хираяма (БУИКДИХ) и техните партниращи училища от чужбина (Япония, Казахстан и други страни) и за подпомагане на процеса по създаване на Международните училища за изкуство и културен диалог Икуо Хираяма (МУИКДИХ). На един следващ етап Биеналето ще се превърне в мост между националните училища Икуо Хираяма от различните страни по Пътя на коприната.


II.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БИЕНАЛЕТО

Основна информация за Биеналето:

§         Дата и час на откриване на Биеналето: 6-ти юни 2015 г., 11 ч.

§         Място на откиване на Биеналето: Национален музей “Земята и хората”, София, България


Организатор на Биеналето е Център Икуо Хираяма - София.

______


Съорганизатори на проявата са:
ü      Институт за изследване на обществата и знанието (ИИОЗ - БАН), България;
ü      Център за хуманитарни и социални изследвания, България;
ü      Високотехнологичен и иновативен център на младите учени от българските висши училища и академии, България;
ü      Музей за Пътя на коприната Икуо Хираяма, Хокуто, преф. Яманаши, Япония;
ü      Музей за изкуство Икуо Хираяма, Сетода, Ономичи, преф. Хирошима, Япония;
ü      Български училища за изкуство и културен диалог „Икуо Хираяма” при 138 СОУ „Проф. Васил Златарски”, София, СОУ „Гео Милев”, Варна и СОУ „Емилиян Станев”, Велико Търново;

______


Партньор на проявата е Националният музей “Земята и хората”, София, България.

______


Биеналето се провежда под патронажа на:
ü      Генералния директор на ЮНЕСКО г-жа Ирина Бокова
ü      Министъра на образованието и науката на Р. България проф. Тодор Танев
ü      Кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова
ü      Н. Пр. Посланика на Япония в Р. България г-н Такаши Коидзуми

______

Биеналето е посветено на:
ü      70-годишнината от учредяването на ЮНЕСКО;
ü      70-годишнината от атомната бомбардировка в Хирошима;
ü      85-годишнината от рождението на проф. Икуо Хираяма, художникът на Пътя на коприната, преживял атомната трагедия в Хирошима като ученик, посланик на добра воля на ЮНЕСКО повече от 20 години, посветил делото си на мисията за опазване на световното културно наследство по Пътя на коприната и на мира на планетата;


III.
СТРУКТУРА НА БИЕНАЛЕТО

Биеналето се състои от три основни прояви – негови стълбове.

Първият стълб на Биеналето, това е пътуващата изложба Посланици на творчество, култура и мир”. За формиране на нейната експозиция, в Българските училища за изкуство и културен диалог Икуо Хираяма (БУИКДИХ) се провежда конкурс на тема Креативната сила на знанието и духа: храмове, дворци, крепости и паметници. За участие в конкурса учениците от БУИКДИХ представят рисунка, есе, презентация или макет. Чрез жури се определят най-добрите произведения в три възрастови групи – начална, прогимназиална и гимназиална. Отличените от журито рисунки, макети, текстове и презентации съставляват първата част от първоначалната експозиция на изложбата. Най-значимите произведения от експозицията на изложбата биват отличени с награди. Подобен конкурс и оценяване на творбите се провеждат и в партниращите на БУИКДИХ японски училища. От избраните български и японски рисунки се оформя цялостният вид на първоначалната експозиция на изложбата. Откриването и първото представяне на изложбата ще бъде съответно в София – като символ на мъдростта (през юни) и в Хирошма, Япония – като символ на мира (през август). Пътуващата изложба преминава през различните страни от Пътя на коприната, като към нея се добавят нови рисунки и произведения и по този начин нейната експозиция се обогатява.

Вторият стълб на Биеналето, това са флаговете- пазители на културата и мира. Това са големи картонени или платнени повърхности за рисуване, разделени на четири части, които биват изрисувани от отличените ученици в съответните национални конкурси. В края на Биеналето във всяка страна следва да останат по две платна от всяка тема, като темите са четири на брой:
ü      световните културни забележителности;
ü      природните богатства и забележителности;
ü      писмена, истории и идеи – това са историите, съдържащи се в писмените текстове на народите и културите – свещените текстове, епоса, литературата, поезията, историята; онези истории, които разкриват стремежа на човешкия дух към съвършенство и които не разделят, а събират пътищата на хората;
ü      образи, фигури и лица;

Третият стълб на Биеналето, това е рисуването на място – Отворени ателиета за културно наследство Синият бриз на Пътя на коприната по земя и море. Ателиетата се провеждат в избрани дни по време на представянето на изложбата. В тях учениците научават повече за начините на пресъздаване на културните забележителности, природните обекти, художествените предмети и човешките образи, а именно:
ü      техниките на рисуване;
ü      поетичното и есеистично слово и речта;
ü      оформянето на макети;
ü      техниките за презентиране;

С помощта на съответните преподаватели от Училищата за изкуство и културен диалог Икуо Хираяма (УИКДИХ), учениците- участници в дейността на ателиетата се докосват до културните и природни забележителности и художествените предмети и осъществяват своите собствени стъпки в света на културното наследство.

Опирайки се на тези три стълба, пътуващият фестивал с изложба – Биеналето, се превръща в Пътуващо училище за изкуство и културен диалог.

Изложбата и проявите на Биеналето се провеждат за по две седмици във всяка страна, разделени от по месец и две седмици за изпращане на картините до следващата страна и град на провеждане. Всяка референтна структура, отговаряща за организацията на мероприятието в съответната държава отговаря за изпращането на изложбата и материалите към нея до следващата страна. Броят на картините, съставляващи експозицията на изложбата, се увеличава с всяка следваща държава, като част от нея представя изложените в предходните страни произведения и рисунки, а друга част представя произведенията и рисунките на учениците от страната- домакин.

Биеналето и неговта изложба се откриват в гр. София през юни 2015 г., като следващата точка на тяхното представяне е град Хирошима, Япония, най-източният край от Пътя на коприната (август 2015 г.). Оттам Биеналето поема на запад през страните от Пътя на коприната и през април 2016 г. се връща в София, България. Крайната точка на Биеналето и неговта изложба е през месец юни 2016 г. в Париж, Франция, в централата на ЮНЕСКО.

Monday, December 3, 2012

БНТ 1 По света и у нас: Поглед в бъдещето, 1-ви декември 2012 г.


Репортаж на Даниела Кънева за Учредителната среща на Ежегодния панел "Поглед в бъдещето" за подкрепа на изследванията и проектите на млади учени, докторанти и студенти.

Материалът е излъчен по БНТ 1, По света и у нас, Емисия в 12 ч. на 1-ви декември 2012 г.

http://bnt.bg/bg/news/view/90055/pogled_v_bydeshteto

Отзив за Учредителната среща на Ежегодния панел

Учредителен протокол на Ежигодния панел

Прес-съобщение

Обръщение и покана към обществеността и медиите